23. prosince 2012 - dětská vánoční slavnost

Petr Pivoňka

kázání: Lukáš 2, 6–7

Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. L 2, 6–7

Ta letošní vánoční hra je plná zmatků, sčítání a počítání, lidské zmatenosti a hlouposti. Je místy dost legrační – už jen ta jména hlavních postav: Nemysliáš Razítko, Podleziáš Papaláš, Šikanus Krutus. Ale je tím lidským zmatkem a počítáním vlastně taky smutná.

Je to vlastně v něčem dost podobné dnešku: zmatení úředníci, spousta papírování a počítání, namyšlení hlupáci, směšní politikové, spousta lidské nechápavosti.

Že se do toho všeho chtělo Pánu Bohu přijít a narodit, je ale něco naprosto nevypočitatelného a my nad tím znovu žasneme. Jaká to musí být láska Boží k nám a k tomuto světu!

Je něco jistého a pevného v tom všem lidském zmatku? Něco nevypočitatelného v tom všem našem počítání? Ano, je. Bohudíky. Však si to poslechněme ještě jednou: Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. To je v tom všem zmatku a počítání, tehdejším i dnešním, hraném i nehraném- něco tak krásného, jistého, spolehlivého a nevypočitatelného! Však my už víme, co i Marie věděla, že když se naplnily její dny a přišla její hodina, naplnila se vůle Boží a přišla hodina spásy pro nás všechny. Když porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí – narodil se syn Boží nám všem. Je to tak lidské, a přece Boží.

Andělé to potom vyjasnili pastýřům pro nás všechny: Dnes se vám narodil Spasitel… Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.

To jsou, milé děti a milí přátelé, ty jistoty, opory i v tom všem zmatku, který my prožíváme a taky k němu přispíváme. To je to nevypočitatelné a darované v tom všem našem počítání a lejstrování. S tím žádný lidský zmatek ani hloupost ani krutost nepohne. To se prostě stalo z Boží lásky a to je i dnes pro nás a vždycky zdrojem radosti a jistoty!

V té dnešní hře to zazní z úst anděla až úplně na konci a jen velmi krátce a jakoby slabě. Asi i to vyjadřuje, jak to s touhle radostnou zprávou bývá a i dneska je. Zdá se, že zmatek a hloupost a počítání jsou silnější. Ale není to tak! Proto jsme tu i my dnes. Abychom se z toho radovali, abychom tomu pevně věřili.

Jen jestli se pro to Boží dítě a pro tu radost a naději z něho najde místo pod naší střechou a v našem srdci?

Amen.

VELKÉ LIDU SČÍTÁNÍ – vánoční hra s písněmi o třech dějstvích


Stáhnout kázání ve formátu: PDF (pro čtení)