Archiv aktualit

Martin Goodman: Řím a Jeruzalém – střet evropských civilizací

V srpnu roku 70 AD zpustošily římské legie Jeruzalém. Včetně chrámu. Této tragedii předcházela desítky let koexistence obou kultur. Renomovaný oxfordský historik Martin Goodman si ve své monumentální knize předsevzal popsat vývoj vztahů mezi římským a židovským světem a odpovědět na otázku, proč a jak došlo ke střetu těchto civilizací a do jaké míry tato kolize určovala a určuje historii západní civilizace.  číst dál »

Dovolená br. fr. Pivoňky

Bratr farář Pivoňka má v týdnu od 20. do 26. července 2009 dovolenou. V případě potřeby se obracejte na bratra faráře Miloše Vavrečku ze Zádveřic – tel. 571 892 933 / 731 626 537 nebo email: zadverice@evangnet.cz.


Fotky z tábora Nedělní školy

Od 11. do 18. července 2009 se uskutečnil tábor Nedělní školy v Hošťálkové. Fotky z tábora budou vypáleny na DVD a předány rodinám při bohoslužbách v průběhu července nebo srpna. Malou ukázku fotografií najdete zde.

Fotky z archivu ve fotogalerii

V neděli 28. června 2009 se uskutečnila exkurze do Státního okresního archivu Zlín – Klečůvka. Prováděl nás ředitel archivu David Valůšek. Děkujeme mu za čas i ochotu, se kterou se nám věnoval. Fotky z této akce najdete ve fotogalerii – zde.


Ekumenická bohoslužba

V neděli 5. července 2009 se v evangelickém kostele uskutečnila ekumenická bohoslužba u příležitosti výročí upálení Mistra Jana Husa. Několik fotek z tohoto setkání najdete zde

Fotky z konfirmace

V neděli 14. června 2009 se konala konfirmace. Fotky z této slavnosti si můžete prohlédnout i stáhnout zde


Sborový program o prázdninách

O letních prázdninách, tj. v červenci a srpnu, nebudou probíhat biblické hodiny dětí ani dospělých. V příštím týdnu proběhnou ale bohoslužby v Domě pokojného stáří Naděje, v Domově pro seniory na Burešově a také biblická hodina v Kostelci (v pátek 3. 7. v 17hodin).

Ve čtvrtek 2. července se uskuteční setkání staršovstva a příští neděli 5. července se budou konat ekumenické bohoslužby na výročí upálení Mistra Jana Husa.