Archiv aktualit

Nové fotky ve fotogalerii

Do fotogalerie byly přidány fotky z přednášky MUDr. Ondřeje Slámy Bolest v našem životě (zde) a také fotografie ze zkoušky pěveckého sboru (tady).

Změny pro příští týden

Mimořádná setkání se v průběhu příštího týdne uskuteční tři, a to ve středu 6. května v 19 hod. se setkají lidé, kteří navštěvují starší členy sboru, ve čtvrtek 7. května od 18hod. proběhne setkání staršovstva a v neděli 10. května se v 17hod. uskuteční Hudební nešpory (viz níže).


Nešpory na neděli Cantate

V neděli 10. května v 17 hodin se v našem kostele uskuteční Hudební nešpory. Vystoupí při nich zlínský pěvecký sbor pod vedením Ladislava Moravetze. Na varhany bude sbor doprovázet Ester Moravetzová. Plakát s podrobnějším programem najdete v příloze.


Pozvánka na Seniorátní evangelickou neděli (SEN)

Ve dnech 20. – 21. června se v Liptále koná setkání všech generací Východomoravského seniorátu Seniorátní evangelická neděle. Z pozvaných hostů účast přislíbili např. synodní senior Joel Ruml, synodní kurátorka Mahulena Čejková nebo architekt David Vávra. Těšit se můžete také na koncert, při pěkném počasí pozorování ptactva a v neděli na společné bohoslužby s vysluhování večeře Páně. Všichni jsou srdečně zváni! Přihlášky i podrobný program bude k dispozici během následujících týd­nů.

Sbírka na Jeronymovu jednotu

Sbírka darů Jeronymovy jednoty určená na opravy ve sborech Českobratrské církve evangelické probíhá do konce května. Částku, kterou chcete přispět, je možno uhradit přímo v presbyterně po bohoslužbách nebo složenkou.


Přečtěte si knihu Jarmily Bednaříkové Stěhování národů

Doba nazývaná stěhování národů bylo pro Evropu období konfliktů římské říše a tzv. barbarů. Tak bylo označováno etnikum, které žilo za hranicemi antického světa. Jako mezní datum jsou zpravidla uváděna léta 375, kdy přibližně Hunové překročili řeku Don, čímž podle antického zeměpisného pojetí pronikly do Evropy a rokem 568, kdy Langobardi založili na území Itálie poslední z barbarských germánských států. Tato data můžeme chápat jako mezníky vrcholné fáze procesu.  číst dál »

Vhodná příležitosť k zbohatnutí

Přílohy k brožuře Dvanácte hlavních bodů víry náboženství evanjelického z roku 1900.

Bohatý Angličan ve Skotsku prohlásil a slíbil veřejně, vyplatiti následující ceny:

50.000 korun každému, kdo jediným místem Písma sv. dokáže, že se ku Panně Marii modliti máme;
50.000 korun každému, kdo z Písma sv. dokáže, že při sv. Večeři Páně pouze kněží z kalicha píti mají;
50.000 korun tomu, kdo jediným místem Písma sv. dokáže, že ap. Petr nebyl ženat;
50.000 korun tomu, kdo z Písma sv. dokáže, že kněží nesmějí se ženiti;  číst dál »