Antonínova ulice vlevo od Třídy Tomáše Bati, foto Josef Vaňhara 1938

Antonínova ulice vlevo od Třídy Tomáše Bati, foto Josef Vaňhara 1938

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín