Architekt Vladimír Karfík

Architekt Vladimír Karfík

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín