Evangelický kostel ve Zlíně, 1937

Evangelický kostel ve Zlíně, 1937

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín