Evangelický kostel ve Zlíně, foto Utěkal 1941

Evangelický kostel ve Zlíně, foto Utěkal 1941

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín