Hlavní sál evangelického kostela ve Zlíně s kazatelnou, foto Evják 1937

Hlavní sál evangelického kostela ve Zlíně s kazatelnou, foto Evják 1937

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín