Ideový návrh areálu s evangelickým kostelem, J. Zelinka

Ideový návrh areálu s evangelickým kostelem, J. Zelinka

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín