Model římskokatolického kostela v Otrokovicích-Baťově, V. Karfík 1937

Model římskokatolického kostela v Otrokovicích-Baťově, V. Karfík 1937

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín