Návrh evangelického kostela – boční pohled, J. Zelinka

Návrh evangelického kostela – boční pohled, J. Zelinka

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín