Návrh evangelického kostela ve Zlíně – boční pohledy, V. Karfík 1936

Návrh evangelického kostela ve Zlíně – boční pohledy, V. Karfík 1936

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín