Návrh kostela v Otrokovicích – exteriér, V. Karfík 1930

Návrh kostela v Otrokovicích – exteriér, V. Karfík 1930

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín