Návrh římskokatolického kostela v Baťovanech (Partizánském) – interiér, V. Karfík 1944

Návrh římskokatolického kostela v Baťovanech (Partizánském) – interiér, V. Karfík 1944

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín