Návrh římskokatolického kostela v Baťovanech (Partizánském), V. Karfík 1944

Návrh římskokatolického kostela v Baťovanech (Partizánském), V. Karfík 1944

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín