Někdejší evangelická modlitebna na Hluboké ulici (vpravo) a dům koupený roku 1926 Janem Mezírkou (vlevo), foto D. Valůšek 2007

Někdejší evangelická modlitebna na Hluboké ulici (vpravo) a dům koupený roku 1926 Janem Mezírkou (vlevo), foto D. Valůšek 2007

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín