Nová Sokolovna, foto Bednář 1929–1930

Nová Sokolovna, foto Bednář 1929–1930

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín