Parcela se zakresleným evangelickým kostelem, V. Karfík 1935

Parcela se zakresleným evangelickým kostelem, V. Karfík 1935

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín