Pořad slavnostního posvěcení zlínského evangelického kostela

Pořad slavnostního posvěcení zlínského evangelického kostela

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín