Rašínova ulice při pohledu z náměstí, foto Macháň 1922

Rašínova ulice při pohledu z náměstí, foto Macháň 1922

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín