Římskokatolický kostel Sv. Kříže v Bratislavě-Petržalce, V. Karfík

Římskokatolický kostel Sv. Kříže v Bratislavě-Petržalce, V. Karfík

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín