Ročenka Českobratrské církve evangelické ve Zlíně s návrhem kostela, J. Zelinka

Ročenka Českobratrské církve evangelické ve Zlíně s návrhem kostela, J. Zelinka

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín