Rozestavěný evangelický kostel ve Zlíně, foto Evják 1936

Rozestavěný evangelický kostel ve Zlíně, foto Evják 1936

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín