Slavnostní průvod k novému kostelu, foto Evják 29. března 1937

Slavnostní průvod k novému kostelu, foto Evják 29. března 1937

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín