Synodní senior J. Souček otevírá nový chrám, vlevo od něj stojí kurátor E. Čermák a jasenský farář O. Hrejsa, 29.3.1937

Synodní senior J. Souček otevírá nový chrám, vlevo od něj stojí kurátor E. Čermák a jasenský farář O. Hrejsa, 29.3.1937

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín