Uprostřed sokolská „Búda“ na dnešním náměstí Práce, v pozadí domky úředníků firmy Baťa na Březnické ulici, 1922

Uprostřed sokolská „Búda“ na dnešním náměstí Práce, v pozadí domky úředníků firmy Baťa na Březnické ulici, 1922

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín