Zádveřický farář František Pokora s manželkou

Zádveřický farář František Pokora s manželkou

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín