Zápis z roku 1557 o prodeji domu ve Zlíně

Zápis z roku 1557 o prodeji domu ve Zlíně

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín