Zlínský farář E. Moravec na kazatelně při slavnostním otevření zlínského kostela, foto Evják 29. března 1937

Zlínský farář E. Moravec na kazatelně při slavnostním otevření zlínského kostela, foto Evják 29. března 1937

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín