Kázání 2008

31. prosince 2008 - Silvestr

Petr Pivoňka

čtení: Izajáš 51,1–8 / kázání: Lukáš 12,35–43 / poslání: 1 Tesalonickým 5,4–11

To je tedy slovo na Silvestra!?
My jsme se těšili, že se trochu uvolníme, pobavíme s přáteli, a teď tohle? Místo uvolnění – buďte připraveni, v pohotovosti a bdělí. Místo rachejtlí – vaše lampy ať hoří!  číst dál »


14. prosince 2008 - 3. neděle adventní

Petr Pivoňka

čtení: Izajáš 61,1–3 / kázání: Matouš 11,2–6 / poslání: Efezským 1,17–20a

Jsi ten, který má přijít? Milí přátelé v Kristu Ježíši, není tahle otázka i dnes aktuální? Že my křesťané máme jasno a ostatní se takhle neptají? Ale copak i dnes mezi lidmi není skrytá potřeba silného muže? Někoho, kdo pochopí, co všichni potřebujeme, a přinese do problémů našeho světa nebo aspoň naší země spásné řešení, nový pořádek a řád do zdejších zmatků a neřešitelných problémů?  číst dál »

7. prosince 2008 - 2. neděle adventní

Petr Pivoňka

čtení: Daniel 7,1–14 / kázání: Lukáš 21,25–28 / poslání: Lukáš 21,33–36

Znamení na nebi a na zemi úzkosti národů, bezradnost a smrtelný strach před tím, co přijde…
Sestry a bratři, to první potěšitelné je, že to nejsou televizní zprávy, ani citát z nějaké sektářské brožurky, hlásající katastrofický scénář dějin světa. Je to z bible. Jsou to slova z evangelia Ježíše Krista. Je to oddíl zvolený ke zvěstování v církvi pro dnešní druhou adventní neděli.  číst dál »


30. listopadu 2008 - 1. neděle adventní

Petr Pivoňka

čtení: Lukáš 1,68–79 / kázání: Izajáš 9,1–6 / poslání: Tesalonickým 2,16–17

Milí přátelé, bratři a setry,

původně prorok mluvil v 8. století př.Kr.do konkrétní situace Izraelců. Doléhal na ně útlak asyrské velmoci. Když ve tmě neviděli světýlko Boží naděje, sázeli jedni na odbojnou koalici a druzí naopak na poddanost. Ale Boží vzkaz ústy proroka zní jasně: „Nebudete-li stálí ve víře, neobstojíte“.  číst dál »