Kázání 2009
15. listopadu 2009

Petr Pivoňka

čtení: Genesis 50,22–25 / kázání: Žalm 27,13–14 / poslání: Zjevení 22,1–5

Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých! Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina! Ž 27,13–14

Milé sestry a milí bratři,  číst dál »