Kázání 2009

25. října 2009 - křestní neděle

Petr Pivoňka

čtení: Jan 15,9–17 / kázání: Jan 15,16–17 / poslání: 1 Janova 4,10–11

Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. J 15,16–17

Vyvolení?  číst dál »

18. října 2009

Petr Pivoňka

čtení: Efezským 4,17–25 / kázání: Efezským 4,22–25 / poslání: Efezským 4, 25–32

Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením, oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Proto zanechte lži a ‚mluvte pravdu každý se svým bližním‘, vždyť jste údy téhož těla. Ef 4,22–25  číst dál »
30. srpna 2009 - rodinná neděle

Petr Pivoňka

čtení: Exodus 13,17–22 / kázání: Exodus 13,21–22 / poslání: Židům 12,1–2.12–13

Hospodin šel před nimi ve dne v sloupu oblakovém, a tak je cestou vedl, v noci ve sloupu ohnivém, a tak jim svítil, že mohli jít ve dne i v noci. Sloup oblakový se nevzdálil od lidu ve dne, ani sloup ohnivý v noci. Ex 13,31–22

Milé děti, milí přátelé,

když se řekne „sloup“ nebo „sloupy“ – co se vám vybaví?  číst dál »