Kázání 2009

31. května 2009 – neděle svatodušní

Petr Pivoňka

čtení: 1 K 12,4–13 / kázání: 1 list Petrův 4,10–11 / poslání: Římanům 15,2.5–7

Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh – tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen. 1. P 4,10–11  číst dál »


21. května 2009 – nanebevstoupení Páně

Petr Pivoňka

kázání: Koloským 3,1–5 a 12–13

Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.  číst dál »