Kázání 2009

12. dubna 2009 – Velikonoční neděle

Petr Pivoňka

čtení: Jan 20,1–10 / kázání: Jan 20,1–4 / poslání: Zjevení 1,17–18

První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu. Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. J 20,1–4

Milí přátelé v Kristu,  číst dál »


10. dubna 2009 – Velký pátek

Petr Pivoňka

čtení: Lukáš 23,32–47 / kázání: 1 Petrova 2,21–24 / poslání: Židům 13,20–21

K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On‚ hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest’. Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. On ‚na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. 1 P 2,21–24  číst dál »

5. dubna 2009 - Květná neděle

Jiří Kabíček

kázání: Židům 5,8–9 / poslání: Matouš 11, 28–30

Ačkoli to byl Boží Syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel, tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy. Žd 5, 8 – 9  číst dál »