Kázání 2013

13. ledna 2013

Petr Pivoňka

Čtení: Jan 14, 1–7 / kázání: Jan 8, 31–35 / poslání: Galatským 5, 1–13

Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ Odpověděli mu: „Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: stanete se svobodnými?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy; navždy zůstává syn. J 8, 31–35  číst dál »

6. ledna 2013

Petr Pivoňka

kázání: 2. list Petrův 3, 13–14

Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem. 2 Pt 3, 13–14  číst dál »