Konfirmační příprava pro dospělé

Konfirmační příprava pro dospělé v současnosti neprobíhá.

V minulém kurzu se scházelo asi 12 lidí různého věku, což nám všem přinášelo při společných rozhovorech velmi zajímavé pohledy na probírané téma. Na začátku setkání zpíváme několik písní ze zpěvníku Svítá, následuje modlitba a poté se již věnujeme jednotlivým otázkám z Evangelického katechismu pro mládež i dospělé, skupiny i jednotlivce od bratra faráře Jiřího Grubera. Při odpovědích bratrů a sester se obvykle rozvine velmi živá debata. Na konci se pomodlíme a na rozloučenou si ještě zazpíváme.