Ohlášky 29. ledna 2017

Níže najdete sborová oznámení pro příští týden.

1. Děkujeme dnes br. faráři Miloši Vavrečkovi ze Zádveřic za jeho službu. Náš br. farář dnes zase slouží v Zádveřicích.  

2. V příštím týdnu bude následující sborový program:
v úterý se sejdou konfirmandi k přípravě
• po nich zveme do modlitebního společenství od 18:15
• v 19:15 se bude konat zkouška pěveckého sboru.
ve středu zveme do biblické hodiny k pokračování tématu „duchovního růstu“, teď z knihy Skutků
• po biblické hodině se sejde kartotéční pracovní skupina
ve čtvrtek se sejdou v 16:15 k biblickému vyučování starší děti
v pátek budou pololetní prázdniny. Vyučování menších dětí se proto nekoná.
v pátek dopoledne budou bohoslužby na Burešově a pak na Lukově.
v pátek v 17:00 se sejde staršovstvo
mládež se v sobotu nesejde tady, ale pojede na ples mládeže do Liptálu.

3. Jsme rádi, že se v dnešních bohoslužbách účastní náš pěvecký sbor.

4. Ve čtvrtek 2.2.2017 v 18:30 se v KKC koná zajímavá přednáška profesora brněnského VUT Prof. RNDr. Zdeňka Pospíšila s titulem „Dokazuje matematika existenci Boha?“.