Ohlášky 5. února 2017

Níže najdete sborová oznámení pro příští týden.

1. Z pátečního jednání staršovstva: proběhl rozhovor se sestrou Violou Orlíkovou, která se rozhodla vstoupit do našeho sboru a brzy vám bude při bohoslužbách představena a do sboru uvedena. Mj. staršovstvo naplánovalo sborové setkání, při kterém nám br. farář Pivoňka sdělí zajímavé poznatky z farářského kurzu – uskuteční se ve středu 8.2.2017 od 18 hodin (místo biblické hodiny). Ostatní informace z jednání staršovstva najdete v příštím čísle Ohlédnutí.

2. V příštím týdnu se budou konat všechna pravidelná setkání a vyučování. Navíc se ve čtvrtek v 17:45 sejde v klubovně přípravná skupina pro letní příměstský tábor. Příští neděli budou ráno bohoslužby taky v Otrokovicích.

3. Jsme rádi, že se v dnešních bohoslužbách znovu účastní náš pěvecký sbor. A vyprošujeme mu Boží doprovázení na jeho zahraniční cestě.