Pozvánka na výstavu Reformace v českých zemích

Ve čtvrtek 20. července 2017 byla slavnostně zahájena zlínská etapa výstavy REFORMACE V ČESKÝCH ZEMÍCH v evangelickém kostele ve Zlíně. Úvodní slovo pronesl farář zlínského sboru Petr Pivoňka, historické zajímavosti ze Zlína návštěvníkům přiblížil ředitel Státního okresního archivu Zlín David Valůšek.

Výstavu organizuje Německé kulturní fórum střední a východní Evropy (www.kulturforum.info) a farní sbor Českobratrská církve evangelické ve Zlíně a koná se za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti, Nadačního fon­du Věry Třebické-Řivnáčové a Evangelické církve v Porýní (Evangelische Kirche im Rheinland).

Výstava na deseti bohatě ilustrovaných tabulích představuje dějiny reformace v českých zemích. Jednotlivá té­mata jsou: Jan Hus, Husité, Evangelické proudy v 16. století, Jan Hus a Martin Luther, Čeští bratři, Luterská centra, Náboženská rozmanitost na Moravě, Protireformace, Od Tolerančního patentu 1781 k založení republiky 1918, Protestantismus ve 20. století a dnes.

Výstavu si budete moci prohlédnout do 30. července 2017 vždy v sobotu a v neděli od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin.

Fotografie ze zahájení výstavy jsou na sborovém facebooku. (K jejich prohlédnutí není třeba účet na této sociální síti.)

Pozvánka