Seniorátní zpravodaj - leden 2018

Lednové vydání zpravodaje s informacemi ze seniorátu najdete v příloze.