19. srpna 2018 - 12. neděle po sv. Trojici

Petr Pivoňka

Mt 14,13–21

Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám; ale zástupy o tom uslyšely a pěšky šly z měst za ním. Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné. …