19. května 2019 – 4. neděle po Velikonocích (Cantate)

Petr Pivoňka

Kol 3,16

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.

Kázání najdete zde