23. června 2019 – 1. neděle po Trojici – rodinné bohoslužby

Petr Pivoňka

1 K 12,12–20. 27

Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem. …

Kázání najdete zde