6. října 2019 – 16. neděle po Trojici - neděle Díkůvzdání

Petr Pivoňka

Mk 4,1–20

Opět začal učit u moře. Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď na moři; posadil se v ní a celý zástup byl na břehu. Učil je mnohému v podobenstvích. …

Kázání najdete zde