13. října 2019 – 17. neděle po Trojici – konfirmace

Petr Pivoňka

2 K 1,19–22

Vždyť Boží Syn Ježíš Kristus, kterého jsme u vás zvěstovali my – já a Silvanus a Timoteus – nebyl zároveň ‚ano‘ i ‚ne‘, nýbrž v něm jest jasné ‚Ano‘! …

Kázání najdete zde