29. prosince 2019 – 1. neděle po Narození Páně

Jaroslava Michnová

Iz 43,10–13

Mými svědky jste vy, je výrok Hospodinův, a můj služebník, jehož jsem vyvolil. Tak mě poznáte a uvěříte mi a pochopíte, že to jsem já. Přede mnou nebyl vytvořen Bůh a nebude ani po mně. Já, já jsem Hospodin, kromě mne žádný spasitel není. …

Kázání najdete zde