Modlitební společenství

Hodinové modlitební setkání se koná každé úterý v 18 hod. ve farní klubovně.

Společně zpíváme, čteme podnětné duchovní knihy a potom se modlíme. Cítíme, jak potřebné jsou sdílené modlitby děkovné i přímluvné za jednotlivce, za sbor, za církev, za všechny potřebné. Shodujeme se v tom, jak nás toto společenství obohacuje a naplňuje, jak jsme rádi, že se v nastolené důvěře můžeme jak ve svých modlitbách, tak i v úvahách o čtených úryvcích z podnětné knihy „otevírat“. Srdečně zveme všechny, kdo mají chuť přijít se společně pomodlit a zakusit pocit přátelské sounáležitosti.

Čas konání Modlitebního společenství najdete ve sborovém kalendáři. Setkání je otevřené pro všechny, kteří chtějí být obohaceni ve sdílené modlitbě.