Staršovstvo

V současné době je náš sbor administrován a staršovstvo spolupracuje s administrujícím farářem.

Sborové shromáždění volí ze svého středu na šestileté období staršovstvo, které je správním orgánem farního sboru. Staršovstvo vybírá laického zástupce sboru – kurátora. Farář a kurátor jsou statutárními zástupci sboru. Členové staršovstva se scházejí jednou měsíčně, obvykle první pátek v měsíci ve farní klubovně v 17 hodin. Program schůze připravuje bratr farář.

Staršovstvo pomáhá br. faráři řídit sborový život:

 • zprostředkovává užší kontakt mezi členy sboru a farářem.
 • pomáhá vyřizovat sborové záležitosti při jednání s úřady města, kraje a dalšími organizacemi
 • rozhoduje o hospodaření se sborovými finančními prostředky, pečuje o budovy sboru
 • připravuje sborové akce
 • spolupracuje s dalšími složkami uvnitř sboru: křesťanská služba, nedělní škola, sdružení mládeže, pěvecký sbor

Členové staršovstva:

 1. Janina Zemanová - kurátorka
 2. Michaela Hrbáčková - místokurátorka
 3. Pavel Balusek
 4. Zdenka Strouhalová
 5. Michal Mynář
 6. Kamila Nečasová
 7. Jiří Vlček
 8. Tomáš Gahura
 9. Pavla Davidova
 10. František Mück
 11. Martin Růžička
 12. Hana Zbránková

Náhradníci:

 1. Jozef Kováčik
 2. Jana Fajmonová
 3. Zuzana Cahlíková
 4. Vladimír Stehlík
 5. Jitka Žáková