Biblické vyučování pro děti

K biblickému vyučování se scházíme do klubovny na faře. Čas tohoto pravidelného setkání naleznete ve sborovém kalendáři.biblicka pro deti

Děti jsou velmi vnímavé, veselé i soustředěné. Je znát, že přicházejí rády a že je náplň vyučování zajímá. Vnímáme také dobrou propojenost biblického vyučování s nedělní školou (vyučování dětí ve dvou věkových skupinách předškolní a školní během nedělních bohoslužeb). Přestože jsou děti v biblickém vyučování věkově velmi různé, dokáží se navzájem přijímat a spolupracovat, což je nezanedbatelný prvek těchto setkání i celkové výbavy pro jejich další život. Dost spolu hovoříme, rádi zpíváme a hrajeme různé hry.

Do biblického vyučování dětí jsou zváni všichni z církve i mimo ni, kdo chtějí své děti přiblížit základním a nosným hodnotám lidského života a dobrému nasměrování, k němuž nás zve Bible. Děti se obvykle schází ve dvou skupinách – podle věku: starší děti (9–12 let), mladší děti (6–8 let). Přesné termíny biblického vyučování najdete v Kalendáři.

Pokud chcete Vaše dítě přihlásit do těchto biblických hodin, kontaktujte kurátorku (viz Kontakty).