Nedělní škola

nedělní školaPro děti připravujeme NEDĚLNÍ ŠKOLU - setkání a biblické vyučování dětí v průběhu bohoslužeb. Děti jsou podle věku rozděleny do dvou skupin. Menší děti (předškolní) se schází v menší klubovně na faře a seznamují se s úplnými základy Bible. Starší děti se schází ve větší klubovně na faře a probíráme s nimi postupně základní příběhy Starého a Nového zákona.

V předvánočním období nacvičujeme s dětmi Vánoční hry, které jsou potom součástí bohoslužeb na 4. adventní neděli.

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na přípravě a realizaci nedělní školy a zveme rodiče, kteří by měli zájem, ať se přijdou v neděli i se svými dětmi mezi nás podívat!